عدد انگلیسی: 09xxxxxxxxx
متقاضیانی که متراژ فضای تحت فروش آنها بیش از ۵۰۰ متر می باشد میتوانند بعنوان نماینده رسمی مجوز فروشگاههای زنجیره ایی چند منظوره با امکان فروش انواع کالا و خدمات دریافت نمایند
در صورت داشتن سایت
در صورت داشتن پیج
فایل jpg یا png
فایل jpg یا png
فایل jpg یا png